TCs 

         
  7763 SAI NAREN P 9446 SAI DINESH BABU V 7695 NIKITH KRISHNA P  
         
  9573 SREENIKA M 7789 LAKSHMI NIKITHA P 8602 SHANMUK GOPINADH K  
         
  7339 SATYA PRANEETH REDDY T 7306 AMRUTHA S 7790 SAI SUJITH N  
         
  9630 PARTH RANJAN YADAV 9852 G. SAI VENKAT 8809 G. VAISHNAVI